Nordicom Information 40 (1) 2018. Öppenhet i medier och kommunikation

Published: 
28 May 2018
ISBN: 
978-91-87957-91-8
Pages: 
133
150,00 kr

Content

I Introduktion • Introduction  

II Öppen vetenskap och forskning • Open Science and Research 

III Öppen utbildning och öppet lärande • Open Education and Learning 

IV Öppet samhälle och demokrati • Open Society and Democracy 

V Öppenhet och förändring • Openness and Change 

VI Litteratur och bokrecensioner • Literature and Book Reviews 

Share