NYHET | 3 jul 2017

Här finns journalistikforskning från hela världen

Kan journalistikforskning från hela världen samlas på en sajt? Projektet Journalism Research News finkammar nätet för att samla in nyheter om aktuell forskning till en plats. Webbtjänsten lanserades i Finland 2015 och har hittills presenterat nästan 1500 artiklar.

Journalism Research News (JRN) samlar varje månad in ungefär 80 nya forskningsartiklar från vetenskapliga tidskrifter. Vid sidan av nyheter, trendöversikter och Call for Papers (CFP), presenterar tjänsten även egenproducerade videor och akademiska platsannonser inom journalistikfältet från hela bevakningsområdet.

Projektet startades vid Jyväskylä universitet i Finland 2014. Syftet var att lyfta fram europeisk forskning som motvikt till den amerikanska forskningens dominans i Europa, och för att de amerikanska forskningsresultaten sällan kan överföras direkt till eropeiska eller nordiska förhållanden.

Mellan 2015 och 2017 utvidgades tjänsten till att täcka även Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. När Asien, Afrika och Sydafrika ansluts till forskningsbevakningen i slutet av året täcker JRN så gott som all den journalistikforskning som genomförs i världen.

Finansieringen har sedan 2014 kommit från Helsingin Sanomats stiftelse. När den upphör i slutet av 2017 är planen att ansluta JRN till det nystartade Centret för öppen kunskap vid Jyväskylä universitet.

Besök Journalism Research News online 
Läs projektets slutrapport (2015, på finska) 
Läs fortsättningsprojektets slutrapport (2017, på finska) 

 

 

Tips! För nyheter och  uppdateringar - följ Journalim Research News på Twitter @JResearchNews

---

MAARIT JAAKKOLA 

 

Dela