EVENT | 18 maj 2017

Internationale aktørers betydning for den danske mediebranche

Internationale aktører som Facebook og Google har stor betydning for danske medieudbydere, mediemarkedet og medieindholdet. Men hvad betyder det reelt set for opbruddet i teknologi, økonomi og de journalistiske processer?

Det – og meget andet – kan man få svaret på, når den danske Slots- og Kulturstyrelse onsdag den 13. september afholder en konference i København om internationale aktørers betydning for den danske mediebranche, der afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af en ny rapport.

Rapporten er udarbejdet af tænketanken Mandag Morgen, CBS (Copenhagen Business School) og Aalborg Universitet og er en del af Slots- og Kulturstyrelsens "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark".

Den danske kulturminister Mette Bock åbner konferencen, hvorefter Mandag Morgen præsenterer de vigtigste resultater fra rapporten. Derefter følger en debat og perspektivering af rapportens indhold.

Det fulde program for konferencen samt sted vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside senere på året og vil blive udsendt i styrelsens nyhedsbrev for medier. Samtidig vil det blive muligt at tilmelde sig konferencen.

 

---

MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN

Dela