NYHET | 10 apr 2017

Ny kulturmelding i gang i Norge

Regjeringen i Norge har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år.

Kulturmeldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvars-områder. Kunstfeltene, bibliotek, spill, film, arkiv, museum og frivillig kulturliv.

Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunns-økonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Det vil særlig bli viktig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

 

Les mer:
Kulturdepartementet, nyhet 10.03.2017: Ny kulturmelding
Kulturdepartementet, nyhet 06.04.2017: Avspark for arbeidet med ny stortingsmelding om kultur

 

Rapporttips: Norsk kulturstatistikk 2015 ger en samlad översikt över tillgänglig statistik för olika kulturområden i Norge. Rapporten publicerades av Statistisk sentralbyrå i december förra året.  Läs mer och ladda ner här

 

----

EVA HARRIE

Dela