NYHET | 29 mar 2017

Ny och spännande forskningslitteratur i Norden

I de nordiska länderna släpptes under 2016 en hel del ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation. För att göra det lättare att hitta rätt i bokdjungeln har Nordicom sammanställt ett urval av titlar från 2016 års forskningslitteratur i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

För att göra det lättare att hitta både relevant och nyutgiven litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation, sammanställer Nordicom årligen en lista med boktitlar och kortare sammandrag av aktuell litteratur i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nu finns 2016 års litteratur från de respektive länderna tillgängliga på vår webbplats. Titlarna behandlar bland annat teman så som sociala medier i relation till identitetsskapande och socialt liv (DK) och i relation till rykten och hållbara företag (FIN). Vi finner litteratur som behandlar film ur ett produktionsperspektiv (NOR) och ur ett historiskt och transnationellt perspektiv (FIN). Dessutom avhandlas yttrandefrihet, nätmobbing och mediegenerationer ur olika vinklar (SVE).

Här finns 2016 års sammanställningar från respektive land. 

---

MIA JONSSON LINDELL

Dela