Beviljade forskningsanslag

 

Nordicom presenterar beviljade anslag inom forskningsområdet i de nordiska länderna. Här ingår anslag från såväl nationella forskningsråd som stiftelser.
 

Beviljade forskningsanslag

2016  Danmark     Finland   Norge   Sverige

2015  Danmark     Finland  Norge  Sverige

2014  Danmark     Finland    Norge   Sverige

2013  Danmark    Finland    Norge  Sverige

2012  Danmark    Finland  Norge  Sverige

 

Forskningsanslag beviljade 2001-2011 finns redovisade i tidskriften Nordicom-Information. Sökord: forskningsanslag.

 

Dela