Nordicoms forskningsdatabas

NCOM: Nordisk medieforskning

NCOM-databasen är en relationsdatabas där du kan söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer sedan 2006-2007.

Från 2013 samlas den största mängden publikationer in genom så kallad data harvesting/höstning från de nationella publikationsdatabassystemen CRIStin (Norge) och SwePub (Sverige). I Danmark höstas det sedan 2006 medan publikationerna från Finland och Island samlas in manuellt.

Forskare, projekt och institutioner läggs in manuellt. 

NCOM: Nordiska forskningspublikationer 1975-2006

Söker du äldre publikationer (före 2006)  bör du leta i den gamla NCOM-databasen som innehåller ca. 40 000 referenser till forsknings-publikationer publicerade i de nordiska länderna 1975-2006.

Dela