Nordicoms vetenskapliga råd 2017

Nordicom har ett vetenskapligt råd som träffas varje vår och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. Vartannat år väljs tre respektive två nya medlemmar. 

 

Ordinarie medlemmar


Danmark: Kim Christian Schrøder, professor, Roskilde universitet

Finland: Hannu Nieminen, professor, Helsingfors universitet

Norge: Kristin Skare Orgeret, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Island: Helga Ólafs, lektor, Islands universitet

Sverige: Margareta Melin, lektor, Malmö högskola

Från Nordiska Ministerrådet: Per Lundgren, seniorrådgivare

 

Personliga suppleanter


Danmark: Stine Liv Johansen, lektor, Århus universitet

Finland: Jaana Hujanen, professor, Helsingfors universitet

Norge: Gunnar Iversen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Island: Elfa Ýr Gylfadóttir, direktör, Islands Mediekommission

Sverige: Lars Nord, professor, Mittuniversitetet, Sundsvall

Dela