Personal

Nordicoms personal i Sverige

Johannes Bjerling

Johannes Bjerling

fil. dr

Tel: 0766-181239
johannes.bjerling@nordicom.gu.se

Johannes är koordinator för Nordicoms publikationer. Han arbetar främst med Nordicoms antologier och Special Issues. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Catharina Bucht, Nordicom

Catharina Bucht

fil. kand

Tel: 031-786 49 53
catharina.bucht@nordicom.gu.se 

Catharina är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling för The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anne Claesson

Anne Claesson

Tel: 031-786 12 16
anne.claesson@nordicom.gu.se

Anne är administrativt ansvarig för Nordicom. Hon har också hand om försäljning och prenumerationer.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Ulrika Facht, Nordicom

Ulrika Facht

fil.kand

Tel: 031-786 13 06
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Ulrika är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Sverige. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Eva Harrie, Nordicom

Eva Harrie

fil.kand

Tel: 031-786 46 58
eva.harrie@nordicom.gu.se

Eva är forskningsinformatör och nordisk koordinator och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Norden. Hon ansvarar också för nyhetsbrevet Medietrender i Norden (skandinaviska/engelska).

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Hellingwerf, Nordicom

Karin Hellingwerf

fil.kand

Tel:  031 786 19 92
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se 

Karin är forskningsinformatör och arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern samt forskningsförmedling och forskningsdokumentation om svenska förhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Maarit Jaakkola, Nordicom

Maarit Jaakkola

fil.dr

Tel: 031-786 12 20
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Maarit är forskare och arbetar med frågor kring medieutbud, journalistik och mediepedagogik. Hon är även redaktör för Nordicom-Information och ansvarar för nyheter om finska medieförhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell

fil. kand

Tel: 0766-18 66 22
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Mia är kommunikatör och arbetar med Nordicoms externa och interna kommunikation. Hon ansvarar också för Nordicoms webbplats och konferenskalender. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Per Nilsson, Nordicom

Per Nilsson

Tel: 031-786 46 54
per.nilsson@nordicom.gu.se

Per är redigerare och arbetar med redigering av tryckta publikationer och online. Han gör också omslagen till Nordicoms böcker. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Jonas Ohlsson, Nordicom

Jonas Ohlsson

fil. dr

Tel: 031-786 61 25
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Jonas är tf. föreståndare för Nordicom. Han är också forskare och arbetar med ekonomiska och strukturella mediefrågor samt redaktör för Nordicom Review

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Nordicoms medarbetare i Danmark, Finland och Norge

Balder Holm

Nordicom-Norge
Universitetet i Bergen

Tel: +47 936 27 939
balder.holm@uib.no

Balder är forskningsförmedlare och arbetar med dokumentation och förmedling av norsk forskning samt nyheter om norska medieförhållanden.

 

Ragnhild Mølster, Nordicom

Ragnhild Mølster

dr.polit (tjänstledig)

Nordicom-Norge
Universitetet i Bergen

Tel: +47 55 58 91 40
ragnhild.molster@uib.no

Ragnhild är forskningsförmedlare och forskare, och arbetar med dokumentation och förmedling av norsk forskning samt nyheter om norska medieförhållanden. Hon är också biträdande redaktör för Nordicom-Information samt ansvarig för recensionsverksamheten både i Nordicom-Information och i Nordicom Review

Mogens Vestergaard Kjeldsen, Nordicom

Mogens Vestergaard Kjeldsen

cand.mag.

Nordicom-Danmark
Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Tel: +45 89 46 21 67

mvk@kb.dk

Mogens är forskningsförmedlare, och arbetar med dokumentation och förmedling av dansk forskning samt nyheter om danska medieförhållanden. Han är också nordisk koordinator för Nordicoms forskningsförmedling.

Övriga medarbetare

Ulla Carlsson, Nordicom

Ulla Carlsson

fil.dr, professor

UNESCO Chair on Freedom of Expression,
Media Development and Global Policy
University of Gothenburg

Tel: +46 31 786 12 19  
ulla.carlsson@gu.se  

Ulla är affilierad professor hos Nordicom.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anna Celsing

ahcelsing@outlook.com

Anna är journalist och redaktör för ett av Nordicoms nyhetsbrev, European Media Policy.

 

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ner bilden.

Nordicoms statistiknätverk

Nordicom har också ett nordiskt nätverk för mediestatistik och analys. Ett antal nationella huvudkällor bidrar här: Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, Finska Statistikcentralen, Isländska Statistikcentralen, medienorge och Nordicom-Sverige. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter. Kontaktpersoner samt direktlänkar till statistiken.

Dela