Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

250 Years of Freedom of Expression
Nordicom, 2017, 149 sid
200,00 kr
Digital Challenges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries
Nordicom, 2017, sid
0,00 kr
275,00 kr
Building knowledge to protect freedom of expression
Nordicom, 2017, 378 sid
280,00 kr
30,00 EUR
Nordicom, 2017, 228 sid
200,00 kr
20,00 EUR
A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy
Nordicom, 2017, 108 sid
150,00 kr
15,00 EUR
Strukturförändringar och ekonomisk utveckling
Författare: 
Nordicom, 2017, 42 sid
100,00 kr
11,00 EUR
Some Insights – Some Missing Links
Nordicom, 2016, 278 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Communication Across Media in Everyday Life
Nordicom, 2016, 159 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression
Nordicom, 2016, 206 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Journalism Education in the Nordic Countries
Nordicom, 2016, 334 sid
280,00 kr
28,00 EUR
Communication, Development and the Cultural Return
Nordicom, 2016, 266 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Författare: 
Nordicom, 2016, 87 sid
150,00 kr
Ägare – företag – medier
Författare: 
Nordicom, 2016, 102 sid
250,00 kr
25,00 EUR
275,00 kr
280,00 kr
28,00 EUR
Studies and reflections in the digital age
Nordicom, 2016, 199 sid
280,00 kr
28,00 EUR

Sidor

Dela