MedieSverige 2014

Statistik och analys

MedieSverige är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Detta är Nordicoms tionde upplaga av den tryckta utgåvan. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar kring medier. Här ges också en exposé över fyra decenniers medieutveckling. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska medier, indelad i tio kapitel (Medier i Sverige, Medieföretag & ägande, IKT – Informations- & kommunikationsteknologi, Dagstidningar, Tidskrifter, Böcker, Radio, Fonogram, Television och Film, bio & video). Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen i Sverige.

Innehåll

Förord 
Fyra decennier i Mediesverige 
Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val. En nyckel till morgondagens mediekonsumtion 
Massa, individualiserad, nätverkad. En historisk återblick på framtiden för radio och TV 
Nya spelregler för press, radio och tv. Svensk mediestruktur i den digitala tidsåldern 
Betalmodeller 
Tryckta tidningars transformation 
Läsning, litteratur och böcker i en digital värld 
Musikbranschens föregångsland? 
Deltagande och delaktighet i digitala miljöer 
Mångfacetterad och oumbärlig. Om mobilens roll i vardagslivet 
EU-politiken. Digitala agendan och mediefrihet i fokus 
Författarna 
Statistik 
Introduktion 
Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2014-02
Sidantal: 
303
ISBN: 
978-91-89471-79-4
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
MedieSverige
350,00 kr

Dela