Medieutredningar i Norden

Här nedan finner du Nordicoms listor över statliga utredningar och andra offentliga rapporter om medier och yttrandefrihet i de nordiska länderna.

För insikt om lovarbeids- / lagstiftningsprocesserna i de nordiska länderna, se längst ned på sidan.

Offentlige utredninger om medier och yttrandefrihet

Listorna är uppställda i kronologisk ordning med de nyaste rapporterna först.
Varje lista innehåller länkar/links till tillgängliga rapporter.
Uppdateringar sker två gånger per år (maj/juni och december/januari).

 

DANMARK

Danske statslige udredninger og rapporter, fra 2000
Listen dækker online tilgængelige statslige udredninger, betænkninger og rapporter som er relateret til medier og ytringsfrihed.

De danske publikationer findes primært via Det Administrative Bibliotek (DAB), som er bibliotek og informationscenter for danske departementer, styrelser og direktorater. DAB har blandt andet til opgave at registrere og stille ovennævnte institutioners digitale publikationer til rådighed. Det sker i Statens Netbibliotek, hvor publikationerne fra 1997 og frem til i dag er tilgængelige via permanente links.

Listen med links til udredninger findes her (opdateret januar 2018)

Ansvarig: Mogens Vestergaard Kjeldsen, Nordicom-Danmark

 

FINLAND

Finska offentliga rapporter, från och med 2000
Listan inkluderar offentliga utredningar och rapporter från Undervisnings- och Kulturministeriet (upphovsrätt, informationssamhället, mediefostran med mera), Kommunikationsministeriet (television, radio, stöd till andra medier), Justititeministeriet (yttrandefrihet med mera) och Valto, Statsrådets publikationsarkiv (publikationer från ministeriernas publikationsserier).

Rapporterna är vanligen på finska, med sammanfattning på svenska och engelska.

Listan med länkar till utredningar finns här (uppdaterad januar 2018)

Ansvarig: Eija Poteri, Nordicom-Finland

 

NORGE

Norske offentlige utredninger og Stortingsmeldinger, fra 1972
Listen inkluderer norske offentlige utredninger (NOU-er) og Stortingsmeldinger på medie- og ytringsfrihetsområdet som er tilgjengelige på internett. De tilgjengelige NOU-ene er fra 1972 til 2017, mens Stortingsmeldingene er fra perioden 1996-2017. Publikasjoner som ikke er åpent tilgjengelige på nettet kan bestilles på Regjeringens hjemmeside.

Last ned listen over links her (uppdaterad jan 2018)

Ansvarig: Balder Holm, Nordicom-Norge

 

SVERIGE

Svenska statliga utredningar (SOU), fr.o.m. 1922
Sammanställningen länkar till statliga offentliga utredningar som har koppling till medier och yttrandefrihet och som är tillgängliga online. Vid Kungliga biblioteket, KB, har samtliga SOU:er som utkommit mellan 1922 och 1999 digitaliserats och lagts upp som pdf i databasen Regina.  Sammanställningens länkar till SOU:er från och med år 2000 går till Regeringens hemsida där de finns som pdf.

Utredningar som nås via KB har fått nyckelord för att underlätta sökning. Dessa har inte lagts till de utredningar som nås via Regeringen.se.

Listan med länkar till utredningarna finns här (uppdaterad jan 2018)

Ansvarig: Ulrika Facht, Nordicom-Sverige

 

Publikationer från Nordicom om rättsregler i Norden

 

Offentlighed i Norden
Offentlige eller hemmelige dokumenter och data: Sammenligningar af retsregler for access i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler. Redaktör: Oluf Jørgensen

Rapporten publicerades i oktober 2014.

Läs mer om och ladda ner publikationen
A summary in English is available in PDF-format
 

 

Lovarbeid / lagstiftning i Norden

Lovgivningsprosessene i de nordiske parlamentene og regjeringene har likhetspunkter, men byr også på nasjonale særpreg. Her finnes referansene som gir hjelp til å forstå prosessene bedre.

Danmark
Fra idé til lov / Folketinget

Finland
Lagar och utveckling av lagberedning / Justitieministeriet
Så här stiftar riksdagen lagar / Riksdagen

Island
Altingets hovedopgaver / Altinget

Norge
Lover og lovarbeid / Justis- og beredskapsdepartementet
Lovarbeidet / Stortinget

Sverige
Lagstiftningsprocessen / Regeringskansliet
Så funkar riksdagen / Sveriges riksdag

 

Dela