Det danska medieavtalet är klart

NYHET | 4 juli 2018

Danmark har fått ett nytt mediepolitiskt avtal för de kommande fem åren. I  överenskommelsen ingår bland annat två nya public service-kanaler med fokus på kultur, mer pengar till public service-produktion utanför DR och ökat stöd till nyhetsmedier. Samtidigt skärs anslagen till DR ned med 20 procent.

Den danska regeringen och Dansk folkeparti har kommit överens om mediepolitiken för perioden 2019-2023. 

Nedskärningar för DR och smalare innehåll
Klart sedan en tidigare överenskommelse var att
DRs anslag under de följande fem åren skärs ned med 20 procent och att licensavgiften ersätts med skattefinansiering. DR ska också minska antalet egna tv-kanaler från sex till fyra och fokusera på innehåll som inte erbjuds av kommersiella aktörer (nyheter, kultur, innehåll för barn och unga, med mera). (Nytt kontrakt 18 september, se nedan.)

Nya kanaler och ändringar i tillstånd
Samtidigt ska det startas en ny tv-kanal med fokus på kultur- och folkbildning och en ny digital radiokanal med klassisk musik. Båda kanalerna, vars tillstånd ges under nästa år, ska finansieras av statliga anslag och reklam och placeras utanför Köpenhamn (”väster om Stora Bält”).

Tillståndet som innehas av den privatägda public service-kanalen Radio24Syv löper ut nästa höst. När tillståndet förnyas blir det med minskande anslag och krav på placering utanför Köpenhamn (också ”väster om Stora Bält”).

Mer pengar till public service-fonden
Public service-fonden, som går till produktion av public service-program utanför DR, får ökade anslag. Pengarna ska användas till produktion av kvalitetsinnehåll oavsett plattform (dock inte text).

Ökat stöd till nyhetsförmedling
Avtalet innebär även mer pengar till digital samt lokal och regional nyhetsförmedling. Planen är att de digitala nyhetsmedier ska få nollmoms på samma sätt som tryckta tidningar, men eftersom det inte går med dagens EU-regler så får de tills vidare ett utökat ekonomiskt stöd. Det blir också mer pengar till lokala och regionala nyhetsmedier via en öronmärkt pott. 

Stopp för förslag om FM-släckning
Regeringen fick däremot inte stöd för sitt förslag att släcka FM-nätet redan år 2021. Därför gäller fortfarande att FM-nätet kan släckas tidigast två år efter att det digitala radiolyssnandet nått 50 procent. Det blir heller ingen försäljning av den statsägda kanalen TV2, även om avtalet öppnar för en delvis privatisering om några år.

 

Läs mer och ladda ner hela medieavtalet:
Medieaftale 2019-2023 (PDF)
Kulturministeriet: Fakta medieaftaler
Regeringen: Nyhed 29.06.2018
 

Information om regeringens förslag från april finns här.

 


18 september 2018: Ny public service-kontrakt for DR 2019-2023
Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturministeren og DR indgået en ny public service-kontrakt for DR. Med den nye kontrakt er DR’s public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

DR pressemeddelelse: Omfattende forandringer i DR
Download DR's public service kontrakt for 2019-2023 (PDF)
 


 

EVA HARRIE

 

NYHET