Finn fakta om medierna i Finland

NYHET | 31 maj 2018

Vill du veta mer om medieekonomi, dagspress, tidskrifter, radio och tv i Finland? Ladda ner Finska statistikcentralens fem artiklar om utvecklingen på den finska mediemarknaden.

Statistics Finland media statistics serviceUnder våren har Finska statistikcentralen kompletterat sin mediestatistiktjänst med artiklar om utvecklingen inom olika mediesektorer. 

Artiklarna handlar om struktur, ekonomi, medieföretag och ägarförändringar, befolkningens tillgång till olika medier och utrustning, samt medieanvändning.

De tar också upp hur digitaliseringen och mediepolitiken har påverkat utvecklingen för respektive sektor och lyfter fram olika framtidsperspektiv. Och för den som vill komplettera med mer data så länkar artiklarna till bakomliggande tabeller i statistikdatabasen.

Statistiktjänsten och artiklarna ersätter tillsammans den tidigare publikationen Finnish Mass Media som utkom sista gången under 2014.
Allt material i databasen är tillgängligt på både finska och engelska.

 

Här finner du databasen:
Finnish mass media statistics table service /  Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu

Artiklarna ligger längst ner under respektive medieflik (se Reviews):
Mass media economy and consumption
Newspapers
Magazines and periodicals
Radio
Television

 

Finska statistikcentralen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med finsk data till Nordicoms nordiska mediestatistik. Den finska tabelldatabasen presenterar dessutom ett urval av Nordicoms nordiska översikter på finska och engelska under International comparisons.

 

---

EVA HARRIE

 

 

NYHET