Flera utmaningar för öppenhet i medier och kommunikation

NY PUBLIKATION | 5 juni 2018

 

Öppenhet är ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin. Inom akademin talas det om öppen vetenskap, i skolan har öppna läromedel blivit centrala och på sociala medier delar människor med sig av sin sårbarhet genom hashtaggar som hänvisar till öppenhet. Det senaste numret av tidskriften Nordicom Information handlar om öppenhet i medier och kommunikation.

Vad innebär öppenhet egentligen och går det att skapa en tidskrift med en helt öppen produktionsprocess? Det ville redaktionen för Nordicom Information undersöka med vårens nummer av tidskriften. För att vem som helst skulle kunna följa tidskriftens tema publicerades alla idélistor i ett öppet dokument online. Dessutom skapades ett Instagramkonto där frågor om öppenhet diskuterades och hela produktionsprocessen kunde följas.

– När vi ville omsätta öppenhet i praktiken upptäckte vi ett antal utmaningar. Vi förstod till exempel hur utsatt begreppet är och hur lätt det kan exploateras, säger Maarit Jaakkola, tidskriftens redaktör.

Öppenhet nämns ofta som ett värde i sig och blir lätt något som klistras på en produkt, utan att de resurser har avsatts som arbetet kräver, i form av till exempel transparens, tillgänglighet eller interaktivitet. På liknande sätt som ”greenwashing”, ”gröntvätt”, där en aktör försöker skapa en förmånlig bild av sig själv genom att använda ordets positiva associationer, kallas detta för ”openwashing”, ”öppentvätt”.

– Eftersom öppenhet är ett begrepp för att skapa tillit handlar det om att vara särskilt noga med ordets innebörd, säger Maarit Jaakkola.

Öppenhet som värde och verktyg

Öppet samhälle, öppen kultur, öppen vetenskap och öppen utbildning har etablerats som slagord i olika samhällssektorer för att manifestera öppen praxis som bygger på digitalisering och digital tillgång (öppna data), användning av öppna licenser och öppen källkod. Öppenhet kräver därför inte bara verktyg för att möjliggöra tillgängliggörande och spridning av material, utan också en kultur med värden och attityder som främjar öppenhet.

I numret går det bland annat att läsa om:

  • Open Access-publicering och öppen vetenskap
  • Creative Commons och öppna licenser i undervisningssektorn
  • Journalistisk användning av öppna myndighetsdata
  •  Faktagranskningsiniativ i civilsamhället
  •  #Spoonie, #psynligt, #fuckcancer – kampanjer relaterade till #öppenhet i sociala medier.

 

I samband med produktionen av numret tog vi fram två stycken korta poddcastavsnitt, där vi bad gymnasieungdomar att diskutera öppenhet i sociala medier. Medverkar i podcastavsnitten gör Ingrid Fehn Dellgren, Emilia von Hoffmann, Josefina Eriksson, Elvira Fredriksson och Maria Najjar som studerar på Ingrid Segersteds Gymnasium i Göteborg. I avsnitten diskuteras sociala medier i relation till kroppen, hur kändisar påverkar normer på sociala medier, på vilket sätt tjejer jämfört med killar förhåller sig till sociala medier, hur öppen det är okej att vara samt vilka olika plattformer som används för vilka syften. Avsnitten släpps torsdag 7 juni och måndag 11 juni och går att lyssna på via vårt SoundCloud konto. 

 

Ladda ner tidskriften digitalt eller beställ ett tryckt exemplar. 

 

Nästa nummer av Nordicom Information kommer ut i december. Det är  ett jubileumsnummer och temat kommer att offentliggöras i augusti.
 

 


Vi vill gärna veta vad du tycker om Nordicom-Information, ge oss feedback eller kom med ideér här. 


 

 ---

MIA JONSSON LINDELL & MAARIT JAAKKOLA 

NY PUBLIKATION