Fyra rapporter om medie- och kulturvanor i Sverige

NYHET | 16 augusti 2018

Myndigheten för press, radio och tv och Myndigheten för Kulturanalys har publicerat en rad nya rapporter om svenskarnas konsumtion av medier, nyheter och kultur.

De fyra rapporterna, som publicerats under sommaren, visar att medie- och kulturkonsumtionen blir alltmer digital, att generationsklyftorna blir allt tydligare och att det finns samband mellan kultur- och medievanor.

Mediekonsumtion och nyhetsvanor [Myndigheten för press, radio och tv]

  • Mediekonsumtion 2018 visar hur både den digitala och traditionella mediekonsumtionen förändras och att klyftan mellan den äldsta och den yngsta generationens medieanvändning blir allt tydligare. Slutsatserna baserar sig på statistik från Nordicom, MMS, Kantar Sifo, Internetstiftelsen med flera. Ladda ner rapporten via myndighetens sajt
  • Svenska nyhetsvanor 2018 analyserar intresset för och konsumtionen av nyheter. Av rapporten framgår att de digitala plattformarna har fått en allt mer central roll i svenskarnas nyhetsanvändning, men att valet av nyhetsmedier och plattformar varierar stort mellan olika grupper i samhället. Rapporten är skriven av Ulrika Andersson, docent och forskare vid SOM-institutet. Läs mer

Kultur- och medievanor [Myndigheten för Kulturanalys]

  • Kulturvanor i Sverige 1989-2017 är en statistikrapport som visar att befolkningen i hög grad deltar i olika kulturaktiviteter. Bland annat har den stora majoriteten (85 procent) läst en bok, sju av tio har gått på bio och över hälften har besökt bibliotek under de senaste tolv månaderna. Läs mer
  • Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015 analyserar samband mellan olika kultur- och medievanor: om det finns grupper av kultur- och medievanor som tycks höra samman, om det finns variationer och polariseringar mellan olika grupper och hur kultur- och medievanor hänger samman med yrkesgrupper och social klass. Rapporten är skriven av Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi i Uppsala. Läs mer

 

Om myndigheternas uppdrag och rapporter:
Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och publicerar en rapportserie om medieutvecklingen i Sverige (konsumtion, politik, ekonomi och utbud).
Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att genomföra kulturvaneundersökningar och i myndighetens rapportserie ingår fler rapporter om både vuxnas och barn och ungas kulturvanor.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET