Hur styrs kulturpolitiken i Norden?

NYHET | 8 maj 2018

Kulturanalys Norden har publicerat en rapport om kulturpolitisk styrning i Norden. Den visar bland annat att ansvaret för kulturpolitiken i allt större grad förs från den nationella nivån till regioner och grupper av kommuner.

Kulturanalys_Kulturpolitiks styrning_omslagRapporten är skriven på uppdrag av Nordiska ministerrådet och presenterar fem texter skrivna av forskare med specialistkunskap på sitt lands kulturpolitiska nuläge och utveckling.

Texterna visar hur ansvaret för kulturpolitiken i respektive land är fördelat mellan nationell, regional och lokal nivå. De beskriver även vilka större kultur-politiska reformer som har genomförts under de senaste tjugo åren, och pekar på politiska förändringar som påverkat ansvarsförhållanden och relationer mellan de olika nivåerna.

Rapportens sammanfattning visar bland annat på skillnader i målbeskriv-ningarna för  den nationella kulturpolitiken i de olika länderna. Men det finns också två gemensamma huvudmål: att ge hela befolkningen möjlighet att ta del av ett brett kulturutbud och att skapa goda förutsättningar för konstnärer.

Gemensamt är även att ansvaret förs över från nationella nivå till regioner och grupper av kommuner. För att underlätta för verksamheter där finansieringen är delad på flera nivåer, måste det dock göras tydligare vilken politisk nivå som bär ansvaret för kulturpolitiken, menar Kulturanalys Norden.

Ladda ner rapporten (pdf): Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet

Läs pressmeddelandet från Myndigheten för kulturanalys

 

Presenteras på toppmöte: Rapporten presenteras på nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö 8–9 maj 2018. Målet med toppmötet, som samlar kulturpolitiker från hela Norden, är att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Rapporten är en del i serien Nordisk kulturfakta från Kulturanalys Norden.

Toppmötet arrangerades som en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 - ladda ner hela programmet via Nordpub. Du kan också läsa mer om medierelaterade frågor under ordförandeskapet på Nordicoms webb.

 

---

EVA HARRIE

NYHET