Media & viestintä nummer 2/2018

NYHET | 10 augusti 2018

Den finska vetenskapliga tidskriften Media & viestintä har utkommit med årets andra nummer som bland annat behandlar etiska och praktiska svårigheter som forskare står inför i sitt arbete. 

Årets andra nummer av finska Media & viestintä innehåller två vetenskapliga artiklar. Den första undersöker hur finska kulturjournalister skrev om den amerikanska tv serien Mad Men och hur de bidrog till dess kulturella acceptans genom att fungera som gatekeepers, marknadsförare och granskare. Den andra artikeln studerar vilken roll ”blocking” (blockering) har i politiska debatter på sociala medier. Att bli blockerad hindrar vissa sociala medieanvändare från att följa och delta i pågående debatter. Artiklarna är skriva på finska, men abstracts finns att läsa på engelska. 

Tidskriften innehåller också redovisningar av tidskriftens historia, skrivna av sex före detta redaktörer. 

I numret har också tre böcker recenserats, däribland ”AD WARS – Digital Challanges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries”  publicerad av Nordicom 2017. Boken finns att ladda ner gratis här. 

 

Läs Media & viestintä 2/2018 

 

 


I år uppmärksammar tidskriften sitt fyrtioårsjubileum genom att komplettera dess digitala arkiv med gamla nummer som digitaliserats. Läs Tiedotustutkimus (1978-1989) och Media & viestintä (1990-2014) digitalt här. 


 

 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NYHET