Mediebarometerns första resultat 2017

Medievanor under förändring  - Medielandskapet präglas allmänt av stora förändringar och medieanvändningen har blivit mer digital och den äger i allt större utsträckning rum via telefoner och surfplattor. Nu presenterar vi de första resultaten från Mediebarometern 2017.
Nyhet
 | 14 mars 2018

Medievanor under förändring

Medielandskapet präglas allmänt av stora förändringar och medieanvändningen har blivit mer digital och den äger i allt större utsträckning rum via telefoner och surfplattor.  Den digitala utvecklingen delar på vissa områden upp befolkningen och vi ser idag framförallt tydliga generationsklyftor i medieanvändningen.

Nu presenterar vi de första resultaten från Mediebarometern 2017.

Det här har hänt 2017

Räckvidden

  • Läsningen av morgontidningar fortsätter att sjunka. Mediebarometern 2017 redovisar för första gången att morgontidningsläsningen är under 50 procent en genomsnittlig dag. Även andelen som prenumererar understiger 50 procent.

- Morgontidningsläsningen fortsätter att minska. Inte ens halva befolkningen, 44 procent, läser morgontidning en vanlig dag. Det är en accelerande nedgång från 51 procent året innan, säger medieanalytiker Ulrika Facht vid Nordicom. 

Grafen visar att morgontidningsläsningen minskar med tiden

Bild: Graf "Morgontidningsläsning i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag (procent)". 

 

  • Vi lyssnar mer på digital radio men räckvidden för radio som helhet minskar. I åldersgrupperna mellan 15 och 44 år lyssnar närmare 20 procent på webb-/poddradio en vanlig dag.'
  • Sociala medier är sedan länge en naturlig del av ungdomar och unga vuxnas vardag men även pensionärer använder sociala medier. Andelen är 33 procent i åldersgruppen 65 och 79 år.   

Tiden

  • Medietiden ökar. Vi ägnar 5 timmar och 59 minuter åt medier en genomsnittlig dag, detta är en ökning med 19 minuter från föregående år.
  • Medietiden fördelas olika mellan olika åldersgrupper. Genomsnittet för åldersgruppen 15 – 24 år ligger på 454 minuter, drygt 7,5 timme.
  • Tiden för traditionella medier på digital plattform ökar från 38 till 47 minuter en genomsnittlig dag.  Pensionärer ägnar något längre tid än andra åldersgrupper åt den digitala dagstidningen.

 

graf visar vilka medier befolkningen använder på en mediedag.
Bild: Graf "Den bruttotid som befolkningen 9-79 år ägnar åt medier en genomsnittlig dag 2017 (procent)".  

 

Mycket spännande kommer i huvudpublikationen

Mediebarometerns huvudpublikation kommer att presenteras i mitten av maj. Publikationen innehåller  jämförelser av hur användningen av enskilda medier förändrats i olika grupper sedan 1979. Rapporten fokuserar bland annat på….

  • Skillnader i medieanvändningen mellan olika generationer
  • Nyhetskonsumtion på olika plattformar
  • Sociala medier och YouTube
  • Abonnemang på digitala tjänster (helt ny data). 

Karin Hellingwerf

Områden :