Nordiska regioner i topp när Eurostat jämför internetanvändning

Cyklister och gångtrafikanter i Köpenhamns city
Köpenhamn (Hovedstaden) – huvudstadsregionen i Danmark – är med på Eurostats lista över högst internetanvändning i Europa. Foto: Febiyan/Unsplash
I Nordens huvudstadsregioner använder nästan alla internet dagligen. Därmed ligger de i topp i jämförelser med andra regioner i Europa. Det visar Eurostats data om internet i 230 europeiska regioner.
Nyhet
 | 3 november 2021

EU:s statistikbyrå Eurostat har publicerat en årsbok med ett brett innehåll av regional statistik, bland annat om användningen av internet och sociala medier under 2020.

Årsbokens fokus är EU:s regioner, men eftersom data finns också för Norge och Island (som inte är med i EU) omfattar den här artikeln Nordens alla fem länder. Den regionala indelningen innebär fem regioner i Danmark och Finland, sju i Norge och åtta i Sverige, medan Island utgör en region. (Mer om indelningen längst ned på sidan).
 

Internet har blivit vardag

I alla utom tre nordiska regioner använde över 90 procent av befolkningen i åldern 16–74 år internet dagligen under 2020, visar Eurostats karta nedan (figur 1). I de nordiska regioner som inte nådde över 90 procent var andelen nästan lika hög, 87–88 procent. I Nordens huvudstadsregioner använde nästan alla internet dagligen, 95–98 procent.

Figur 1: Andel av befolkningen i Europas regioner som använt internet dagligen 2020 (procent)
Figur: Andel av befolkningen i Europas regioner som använt internet dagligen 2020 (procent)
Not: Andel av befolkningen 16–74 år som använt internet dagligen under de tre månader som föregick undersökningen. Källa: Eurostat

Helt nordisk tio-i-topp-lista

När Europas regioner rankas efter högst andel internetanvändare blir topplistan helt nordisk. Först kommer Island,  följt av de nordiska huvudstadsregionerna samt ytterligare tre norska och två danska regioner (figur 2).

Figur 2. De tio europeiska regionerna med högst andel dagliga internetanvändare 2020 (procent)
Figur: De tio europeiska regionerna med högst andel dagliga internetanvändare 2020 (procent)
Not: Andel av befolkningen 16–74 år som använt internet dagligen under de tre månader som föregick undersökningen. Källa: Eurostats regionala statistik

Islänningar och norrmän flitigast på sociala medier

Att använda sociala medier, som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok eller Twitter, är en av de vanligaste aktiviteterna på nätet. Bland EU-medborgarna uppger nästan sex av tio (57%) att de använt sociala medier under 2020 under de tre månader som föregick undersökningen. Det är en ökning från 54 procent 2019.

Bland regionerna ligger Island återigen högst, 94 procent säger att de använt sociala medier under de senaste tre månaderna. Därefter kommer fyra norska regioner med 90–92 procent (figur 3).

Figur 3. De tio europeiska regionerna med högst andel sociala medieanvändare 2020 (procent)
Figur: De tio europeiska regionerna med högst andel sociala medieanvändare 2020 (procent)
Not: Andel av befolkningen 16–74 år som har använt sociala medier under de tre månader som föregick undersökningen. Källa: Eurostats regionala statisti

Medan internetanvändningen låg på en ganska jämn nivå över hela Norden under 2020 varierade användningen av sociala medier mer, från 94 procent på Island ner till 67 procent i Finlands nordliga region. I Danmarks samtliga regioner använde över 80 procent (83–86 %) sociala medier, medan endast huvudstadsregionen i Finland nådde den nivån (82%). Övriga finska regioner låg på 67–76 procent. Motsvarande tal för Sveriges regioner var 68–78 procent.

Utforska Eurostats regionala internetstatistik:

 

Om Eurostats regioner

Eurostats indelningar i regioner används i EU:s regionalpolitik och är gjorda för att skapa jämförbara områden vad gäller till exempel yta och befolkningsstorlek. Indelningen kallas för NUTS, gemensam nomenklatur för statististiska territoriella enheter (indelningen ovan följer NUTS 2-klassificeringen). Indelningen omfattar även Norge och Island.

Läs mer om NUTS

 

Om Eurostats internetstatistik

De nationella statistikcentralerna inom EU samt kandidatländer och EES-länder genomför varje år undersökningar om individers och hushålls användning av internet och rapporterar in till Eurostat. Statistiken kan i stora drag jämföras länderna emellan.

I Eurostats rapportering görs jämförelser framför allt inom EU, men data för Norge och Island finns i databasen.

Undersökningarna är urvalsundersökningar i befolkningen 16–74 år.

Statistiken refererar vanligen till årets första kvartal. För 2020 betyder det att statistiken huvudsakligen beskriver läget innan covid-19-pandemin.

Nationell internetstatistik finns i Eurostats databas

Nordisk internetstatistik finns i Nordicoms tabelldatabas (filtrera Internet)

 

Eva Harrie

Områden :