Norsk mediebarometer: Kraftig ökning för strömmat innehåll

NYHET | 11 maj 2018

Norrmännen har aldrig tidigare lagt så mycket tid på internet. Och medan avisläsning, radiolyssnande och tv-tittande går neråt,  ökar streamingtjänsterna kraftigt. Det visar statistik från Norsk mediebarometer 2017.  

Nio av tio norrmän använder internet dagligen och bland användarna ligger genomsnittstiden på runt tre timmar per dygn. Ungdomar i åldern 16 till 24 år är de ivrigaste användarna med över fyra timmar per dygn. Under 2017 ökade användningstiden i alla åldersgrupper, förutom bland de äldsta (67-79 år).

Avisläsningen minskar både på papper och online
Knappt sju av tio norrmän läser en avis en genomsnittlig dag. Vanligast är att läsa tidningen online: drygt hälften av befolkningen läser på nätet jämfört med en knapp tredjedel på papper. Tidigare år har nedgången drabbat främst pappersläsandet, men under 2017 minskade läsningen även på nätet – och det totala tidningsläsandet hamnade för första gången under 70 procent (se figur nedan).

Andel av befolkningen 9-79 år som läser en dagstidning (totalt) samt papperstidning respektive nättidning en genomsnittlig dag 2001-2017 (procent)

Avisläsning 2017 graf

Källa: Norsk mediebarometer 2017, Statistisk sentralbyrå.

Radiolyssnandet minskar
Det totala lyssnandet på linjär radio[1] faller. Under 2017 lyssnade 54 procent av befolkningen på radio ett genomsnittligt dygn, en nedgång från 59 procent året innan. Lyssnandet sjönk i alla åldersgrupper, utom den äldsta där den steg något.

Från och med 2018 är norsk nationell radio helt digital (DAB och webb), och 2017 präglades av en stegvis nedsläckning av de nationella FM-näten. Under 2017 lyssnade en av tre på DAB-radio under loppet av ett dygn, jämfört med en av fyra 2016 (33 respektive 25 procent). Tillgången till en DAB-radio i hemmet ökade från 57 procent 2016 till 65 procent 2017.

Färre tittar på tv
Norrmännen ser mindre på  linjär tv[1] än förr. År 2017 tittade 62 procent på linjär tv, en nedgång från 67 procent året innan. I de yngsta och äldsta åldersgrupperna (9 till 15 respektive 67 till 79 år) är tittandet stabilt, medan det minskar i övriga åldersgrupper, framför allt bland 16-24 åringarna.

Andel av befolkningen 9-79 år som ser på tv, lyssnar på radio eller använder ljud- eller video/filmmedier 2000-2017 (procent)

Norsk mediebarometer 2017 graf bild och ljudmedier
Källa: Norsk mediebarometer 2017, Statistisk sentralbyrå.

Kraftig tillväxt för strömmade tjänster
Under 2017 ökade användningen av ljudmedier[2] och video-/filmmedier[3] kraftigt. Andelen norrmän som lyssnar på ljudmedier under ett dygn ökade från 37 procent 2016 till 50 procent 2017. Sju av tio av de som lyssnar på ljudmedier lyssnar på strömmade ljudfiler på nätet och gärna via mobilen.

Nästan fyra av tio norrmän (37 procent) tittade på video- och/eller film på daglig basis, med tyngdpunkt på strömmat innehåll från betaltjänster samt arkivprogram. Bland 16-24-åringarna tittade tre fjärdedelar på strömmade betal-tv-tjänster ett genomsnittligt dygn under 2017.

Hög användning av sociala medier
Bland de sociala medierna är Facebook klart störst, men det är andra sociala medier som står för ökningen. Under 2017 använde 73 procent av internetanvändarna Facebook under ett dygn (72 procent 2016) medan 57 procent använde andra sociala medier (upp från 50 procent av  2016).

Läs mer:
Norsk mediebarometer 2017 (rapporten finns i pdf)
Statistik och artiklar om resultaten (SSB)

 

[1] Linjära sändningar, vilket även inkluderar simultana sändningar på internet.

[2] Ljudmedier (lydmedier) inkluderar cd-skivor, mp3-spelare, ljudfiler som laddas ner från Internett och strömmade internetfiler, vinylskivor och kassetter. Radiolyssning räknas inte in i den här gruppen.

[3] Video-/filmmedier inkluderar videoband, dvd/Blu-ray, hårddiskmottagare och video/filmfiler (nedladde från internet, eller strömmat via internet och betalt för). Tv-tittande och biobesök räknas inte med i den här gruppen.

 

Om Norsk mediebarometer: Den rikstäckande undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Medier som omfattas är: tidningar, veckotidningar, tidskrifter, böcker, ljudmedier, video-/filmmedier, radio, tv, internet, digitala spel och bio. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns också tillgänglig via SSBs databas samt medienorges databas.

 

---

EVA HARRIE

NYHET