Ny databas kring medieägandet i EU

En person filmar med en kamera
Foto: Caleb Oquendo, pexels.com
Nyligen lanserades EurOMo, en ny databas över medieägandet i femton av EU:s medlemsländer. Databasen är ett resultat av forskningsprojektet European Media Ownership Monitor vars mål är att öka kunskapen om vilka som äger de stora nyhetsmedierna i EU.
Nyhet
 | 27 mars 2023

De tre nordiska EU-länderna, Danmark, Finland och Sverige, har deltagit i projektet och Nordicom har för Sveriges del sammanställt uppgifterna om vilka som äger de marknadsledande svenska medierna. Nordicom har dessutom redovisat hur lätttillgänglig denna typ av information är i Sverige.

Projektet, som är finansierat av EU, samlar nu in information om de länder som inte ingick i den första omgången. 

Områden :