Nytt nordiskt kunskapscenter på kulturområdet

NYHET | 5 september 2016

Nu etableras KNK, Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik. Den svenska Myndigheten för Kulturanalys ansvarar för verksamheten, med Nordiska ministerrådet som uppdragsgivare och finansiär. Att samordna och harmonisera nordisk kulturstatistik är en del i uppdraget.

Det nordiska kunskapscentrets verksamhet baseras på tre delar: samordna ett nordiskt nätverk för kulturstatistik och sammanställa nordisk statistik på området, utvärdera och utreda kulturpolitiska frågor av betydelse för hela Norden samt förmedla kunskap till en bred krets av brukargrupper i Norden. Projektet, som startar under hösten 2016 löper fram till hösten 2019.

Pressmeddelande från Myndigheten för Kulturanalys
Pressmeddelande från Nordiska Ministerrådet
 

Bakgrund till projektet är Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020, som tar upp behovet av mer kulturforskning och ett bredare kunskapsunderlag för kulturpolitiken, bland annat genom en mer utvecklad nordisk kulturstatistik. En förundersökning om behov och möjligheter att skapa en sådan kunskapsresurs presenterades 2014 av Nordicom i rapporten En kundskabsressource for nordisk kulturpolitik. Forundersøgelse om behov,  muligheder og barrierer for en bedre samordning af nordisk kulturstatistik av Christian S. Nissen.

 

AV: EVA HARRIE

 

NYHET