Nytt nummer av nyhetsbrevet European Media Policy

Nyhetsbrevets logotyp och ett foto av EU-flaggan.
Årets sista nummer av nyhetsbrevet European Media Policy är ute. Läs bland annat om de digitala regelverken som påverkar Elon Musk's Twitter, EU-länders användning av spionprogram och lagförslaget European Media Freedom Act. Nyhetsbrevet är på engelska och går att ladda ner utan kostnad.
Nyhetsbrev
 | 30 november 2022

Ladda ner European Media Policy 3, 2022 (på engelska, pdf, 488 kB)

Läs en sammanfattning av brevet på den engelska versionen av den här sidan

European Media Policy publiceras av Nordicom och redigeras av Anna Celsing. Nyhetsbrevet kommer ut tre gånger per år och rapporterar om mediepolitiska frågor på europeisk nivå, såsom nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter, nyligen fattade eller förestående politiska beslut och så vidare.
Områden :