Nytt public service-kontrakt i Danmark: Stora besparingar för DR

NYHET | 26 september 2018

Ett nytt public service-kontrakt slår fast DR:s public service-mål för de kommande fem åren. Innehållet ska bli smalare, kanalerna färre och webbartiklarna kortare.

Kulturminister Mette Bock och DR har ingått ett nytt public service-kontrakt, som presenterades den 18 september. Kontraktet innebär bland annat att budgeten skärs ned med 20 procent över fem år, vilket kommer att leda till stora förändringar i DR:s utbud, distribution och organisation.

Här nedan är några av punkterna i kontraktet.

Innehållsmässigt ska DR prioritera nyheter, barn och unga, folkbildning, kultur – bland annat danskproducerat drama och dansk musik – samt regionala sändningar.

På webben ska DR ha fokus på egna, danska produktioner med ljud, bild och text. DR får ha textbaserade nyheter, men ska undvika långa och fördjupande artiklar.

Antalet linjära tv-kanaler ska minska från sex till tre kanaler till år 2020: DR1, DR2 och DR Ramasjang. Det görs genom att DR2 och DRK läggs ihop till en linjär kanal med fokus på samhälle och kultur, medan DR Ultra och DR3 blir helt digitala. Samtidigt görs satsningar på DRTV online.

Även antalet radiokanaler reduceras, från åtta till fem kanaler fram till år 2020. P1, P2, P3, P4 och den digitala kanalen P5 ska finnas kvar, medan de tre digitala radiokanalerna P6 Beat, P7 Mix och P8 Jazz läggs ned.

Den spar- och utvecklingsplan som DR sammanställt för att hantera de minskade anslagen innebär också att 375-400 anställningar försvinner. Sport, underhållning, livsstil och utländsk fiktion är de områden som drabbas av de största nedskärningarna.

DR:s public service-kontrakt, som motsvarar ett sändningstillstånd, är en uppföljning av medieavtalet 2019-2023, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance och Det Konservative Folkeparti) och Dansk Folkeparti kom överens om i juni. Kontraktet träder i kraft 1 januari 2019 när det gällande kontraktet för 2015-2018 går ut.

Läs mer:

 

 


NYT 22.09.2019
Kulturministeren ændrer DR's public service-kontrakt:
"Kulturministeren har sammen med RV, SF, EL og ALT besluttet at ændre DR’s public service-kontrakt, sikre videreførelsen af P6 og P8 i 2020 og styrke armslængdeprincippet i forhold til DR. Kravet om, at DR skal afholde sig fra at skrive lange, dybdegående artikler fjernes – og et omkostningstungt krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed sættes i bero."  Se Kulturministeriets pressemeddelelse 22.09.2019


 

EVA HARRIE

NYHET