Sverige har fått nationell kommersiell radio

NYHET | 31 augusti 2018

Sverige har, som sista landet i Norden, fått rikstäckande kommersiell radio – och därmed ett nytt radiolandskap. De tre bolag som har fått tillstånd att sända över hela landet är Bauer Media, NRJ och NENT Group (MTG).

Från och med 1 augusti har Sverige ett nytt kommersiellt radiolandskap med tre nationella samt 35 regionala/lokala sändningstillstånd. Tillstånden gäller i åtta år (augusti 2018-juli 2026) och har delats ut till sju ägargrupper.[1]

Tidigare var kommersiell radio baserad på drygt hundra lokala tillstånd, som dock var knutna till två större radionätverk (Bauer Media och MTG Radio).

Bauer Media och NENT dominerar
De bolag som fått de tre nationella sändningstillstånden är Bauer Media (Mix Megapol), RBS Broadcasting AB (NRJ) och NENT Group (Rix FM). Förutom sina nationella tillstånd har Bauer Media och NENT Group fått 26 av de 35 regionala/lokala tillstånd.

Genom avtal med övriga tillståndshavare, har de båda bolagen dessutom tillgång till resterande tillstånd för att sända sina egna format och/eller för annonsförsäljning.[2]

Slutet anbudsförfarande och sändningsavgifter
Bolagen betalar en sändningsavgift för hela tillståndsperioden. Avgiftens storlek är resultatet av ett slutet anbudsförfarande, där de sökande lämnade ett  specifikt anbud för varje sökt sändningstillstånd. För de tre nationella tillståndsinnehavarna slutade det med en sammanlagd avgift på drygt 900 miljoner kronor (Bauer Media 408 miljoner, RBS Broadcasting 306 miljoner och NENT Group 201 miljoner kronor).

Utslaget per år ligger den totala summan för alla sändningstillstånd – nationella och regionala/lokala – på ungefär samma nivå som tidigare.

Vad får lyssnarna?
Med omläggningen får de flesta områden I Sverige fler kanaler. Det gäller framför allt mindre städer, där det ofta varit bara en eller två lokalradio-stationer att lyssna på utöver SR, Sveriges Radio.

I tillägg till den kommersiella radion har lyssnarna tillgång till SR:s fyra nationella kanaler, regionala fönster och några lokala kanaler. I Sverige finns också närradio: cirka 150 stationer som sänder över mycket lokala områden, framför allt av icke-kommersiella aktörer.

 

Läs mer hos Myndigheten för press, radio och tv:
Analog radio 2018 (tillstånd, ansökningsprocess, frekvensplan, osv)
Pressmeddelande 01.08.2018: Nu kan du lyssna på Mix Megapol, NRJ och Rix FM hela vägen

Statistik från Nordicoms tabelldatabas: Antal nationella, regionala och lokala radiostationer i Sverige 1925-2018 (excel)

 

[1] Följande företag har fått sändningstillstånd: Bauer Media AB, RBS Broadcasting AB (har bytt namn till NRJ Sweden), Kilohertz AB (NENT Group som tillhör MTG), DB Media AB, Mad Men Media AB (har bytt namn till Nya Radio City), Radio Nova AB (NTM) och Svenska Medietjänster AB. Ladda ner listan över tillståndsinnehavarna hos Myndigheten för press, radio och tv.

[2] Se respektive företagssajt för mer information om stationer och radioformat: Bauer Media (som samarbetar med NRJ) och NENT Group.

 

---

EVA HARRIE

NYHET