Sveriges medieföretag allt mer jämställda

En allt större andel kvinnor har tagit plats i de svenska medieföretagens styrelser de senaste åren, vilket lett till att jämställdheten ökat markant. Det visar en ny kartläggning som Nordicom vid Göteborgs universitet har gjort. Trots att andelen kvinnor fortfarande tunnas ut högre upp i företagsstrukturen, syns en tydligt positiv trend mot ökad jämställdhet över tid.
Pressmeddelande
 | 11 november 2021

Styrelsesammansättningen i mediebranschen har gått från en tidigare låg grad av jämställdhet till att en allt större andel kvinnor tagit plats i företagens styrelser. År 2020 var 41 procent av styrelseledamöterna i svenska dagstidnings-, radio- eller tv-företag kvinnor och 59 procent var män.

− Jämställdhet mellan kvinnor och män anses som uppnådd om proportionerna är 40/60 eller jämnare, man kan alltså säga att medieföretagens styrelser under de senaste åren har blivit jämställda, säger Ulrika Facht, medieanalytiker på Nordicom.
 
På samtliga punkter är det en avsevärd förbättring mot ökad jämställdhet 2020 jämfört med 2018. Företag utan någon kvinna i styrelsen alls minskade till exempel från 22 till 5 procent, samtidigt som andelen kvinnor som styrelseordförande tredubblades.  

Färre kvinnor högre upp i företagsstrukturen

Trots att andelen kvinnor på ledande positioner i medieföretagen ökar, så tunnas de ut ju högre upp i företagsstrukturen som kartläggningen sträcker sig. År 2020 var till exempel bara cirka en tredjedel av vd:arna i medieföretagen kvinnor. Det är dock en ökning jämfört med hur det såg ut 2018.

Lägre andel kvinnor i dagstidningsföretagen – men jämställdheten ökar

Andelen kvinnliga styrelseledamöter var lägre för dagstidningsföretagen än för mediebranschen som helhet när också radio och tv räknas in. Det har dock skett en avsevärd ökning av andelen kvinnor på samtliga positioner även här sett över en längre tidsperiod. Framför allt har andelen kvinnor som ordförande mer än tredubblats och andelen kvinnor på vd-posterna fördubblats sedan 2012.

− Sammantaget visar kartläggningen en positiv trend även om det återstår en bit till helt jämställda styrelserum och en balans mellan kvinnor och män på vd-stolen, säger Ulrika Facht.

Undersökningen baseras på medieföretagens årsredovisningar och för 2020 ingick totalt 41 företag. En tidigare kartläggning utifrån årsredovisningar gjordes av dagstidningsbranschen 2012, studien upprepades 2018 och då inkluderades även radio och tv.

Läs faktabladet av Ulrika Facht

Områden :