Riksdagshuset i Stockholm.
Foto: Johannes Jansson, norden.org

Svenska medieutredningar

På den här sidan hittar du länkar till svenska statliga utredningar som har koppling till medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet. Sammanställningen uppdateras en gång om året och innehåller utredningar från 1924 och framåt.

Utredningarna som ingår i sammanställningen nedan kommer från rapportserien Statens offentliga utredningar, SOU. SOU:er används för att ta fram lagförslag och görs av en särskild utredare eller kommitté som regeringen tillsätter.

Nedan hittar du länkar till medierelaterade utredningar från 2018 till 2022. Lite längre ner på sidan kan du ladda ner Nordicoms fullständiga sammanställning över svenska medieutredningar från 1924 till 2022.

Svenska medieutredningar 2018–2023

Här hittar du länkar till samtliga medierelaterade SOU:er som publicerats mellan 2018 och 2023. Länkarna leder till den svenska regeringens webbplats.

2023

Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4
Finansdepartementet (SOU 2023:4)

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter
Finansdepartementet (SOU 2023:2)

2022

Betänkande av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati
Kulturdepartementet (SOU 2022:28)

Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Kulturdepartementet (SOU 2022:5)

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
Justitiedepartementet (SOU 2022:4)

2021

Tillgänglighetsdirektivet
Socialdepartementet (SOU 2021:44)

Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Utbildningsdepartementet (SOU 2021:32)

2020

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Finansdepartementet (SOU 2020:77)

Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat
Kulturdepartementet (SOU 2020:56)

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Justitiedepartementet (SOU 2020:45)

Ökad trygghet för visselblåsare
Finansdepartementet (SOU 2020:38)

En ny mervärdesskattelag (NML)
Justitiedepartementet (SOU 2020:31)

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
Kulturdepartementet (SOU 2020:29)

2019

En moderniserad radio-och tv-lag
Kulturdepartementet (SOU 2019:39)

Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst
Näringsdepartementet (Promemoria)

Frekvenser i samhällets tjänst
Näringsdepartementet (SOU 2018:92)

2018

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar
Kulturdepartementet (SOU 2018:50)

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
Kulturdepartementet (SOU 2018:57)

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
Justitiedepartementet (SOU 2018:6)

Alkoholreklam i sociala medier med mera
Socialdepartementet (SOU 2017:113)

Ett reklamlandskap i för ändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
Finansdepartementet (SOU 2018:1)

Hitta fler rapporter och rättsliga dokument

SOU:er och andra rättsliga dokument från 2000 och framåt finns publicerade på regeringens webbplats.

SOU:er publicerade mellan 1922 och 1999 har digitaliserats av Kungliga biblioteket och finns publicerade som pdf-filer i databasen Regina.

Lagstiftningsprocessen i Sverige

Du kan läsa mer om den svenska lagstiftningsprocessen på den svenska regeringens och riksdagens webbplatser.

Uppdaterad februari 2023