Kategori: Vetenskapliga tidskrifter

Pressmeddelande | 17 mar 2022

Oklar beskrivning av AI i danska medier

I de nordiska länderna har den offentliga debatten om artificiell intelligens pågått under lång tid. Nu visar ny forskning från Danmark, publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet, att den faktiska innebörden av AI trots detta är oklar.
Pojke som spelar tv-spel
Ny publikation | 22 sep 2021

Nytt temanummer om tekniska utmaningar i vardagslivet

Det senaste nummet av Nordicom Review med titeln Struggling with Technology: Perspectives on Everyday Life utforskar olika sätt att använda medietyper och tekniker i vardagen, och de problem som kan uppstå.
CD-skiva med titel Working Class Hero
Ny publikation | 28 apr 2021

New Special Issue on the relationship between media and class

A new Special Issue has just been published, entitled “Class in/and the media: On the importance of class in media and communication studies”. The eight contributions to this special issue collectively focus on the relationship between media and class.
Faroe islans houses
Ny publikation | 29 mar 2021

New Special Issue focuses on media systems in “the other” Nordic countries

A new Special Issue has just been published, entitled ”Media Systems in the other Nordic Countries and Autonomous Regions”. It focuses on the media systems in the Faroe Islands, Greenland, Iceland, Sápmi and Åland. ​
Internet user
Ny publikation | 22 mar 2021

Internet distribution and its structural consequences in Denmark: A new Nordicom Review article

Nordicom Review article analyses how Internet-based services gradually replace legacy media and communication technology, and how this challenges established business models, control mechanisms and welfare policies.
En man och en kvinna tittar på en datorskärm
Pressmeddelande | 16 mar 2021

Åldersdiskriminering vanligt i teknikbranschen

För den som vill göra karriär inom teknikbranschen spelar ålder en avgörande roll. Det visar en ny studie som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet. I studien framkommer att äldre medarbetare antas vara mindre uppdaterade om den senaste tekniken och ha svårare för att bearbeta information och lära sig nya saker.
Såpbubblor framför en skärm
Nyhet | 09 mar 2021

Ny forskning avvisar idén om filterbubblor

Det finns inte mycket som tyder på att så kallade filterbubblor faktiskt existerar, inte heller att de skulle ha någon betydelse för den ökade polariseringen i samhället. Det konstaterar medieforskare Peter Dahlgren i en ny Nordicom Review artikel. I studien avfärdas idén om filterbubblor både ur ett psykologiskt och tekniskt perspektiv.
Bild av tangentbord
Ny publikation | 10 mar 2021

New Special Issue highlights connection between uncivility, racism, and populism

A new Special Issue of Nordicom Review has just been published, titled Uncivility, Racism, and Populism: Discourses and Interactive Practices in Anti-& Post-Democratic Communication. It highlights the inherent connection between in-/un-civility, racism and populism.
Nummer 5
Nyhet | 18 jan 2021

Topp fem-listor: De mest lästa nyheterna och publikationerna 2020

Teknikjättarnas makt över medierna, krispaket till Nordens medier under coranapandemin, jämställdhet i nyhetsmedierna och svenskarnas medievanor är bland det mest lästa innehållet från Nordicom 2020. Här listar vi förra årets höjdpunkter.
Pressmeddelande | 15 sep 2020

Begränsat militärt inflytande på medieforskning i försvarets tjänst

I maj presenterades en statlig utredning om att återinföra en myndighet för psykologiskt försvar. I en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet undersöks den gamla myndigheten för psykologiskt försvar och dess inverkan på tidig svensk medieforskning. I Sverige fanns inte, som i USA, något direkt militärt inflytande på medieforskningen som bedrevs på statligt uppdrag, men det fanns andra problem som jäv vid finansiering.