Redaktionella riktlinjer

Nordicom tillämpar ett antal redaktionella riktlinjer som samtliga redaktörer och författare förväntas förhålla sig till inför publicering. Riktlinjerna berör saker som tillgänglighet, upphovsrätt, plagiering, principer för sakkunniggranskning och publikationskostnader.

Du kan läsa mer om Nordicoms redaktionella riktlinjer på våra engelska sidor.